Saturday, 12 March 2011

HOLY COWIndia, Goa
(Nikon D3100)

GREEN SMOKING LEAVESIndia, Goa
(nikon D3100)

FRUIT LADYIndia, Goa
(Nikon D3100)

FLOWER BUBBLEIndia, Goa
(Nikon D3100)

FISHY HANDSIndia, Goa

STIPEY FISHIndia, Goa
(Nikon D3100)

FILMING ON THE BEACHIndia, Goa (Anjuna Beach)
(Nikon D3100)

DARK CLOUDSOn my way to India
(Nikon D3100)

COACH CLEANINGIndia, Goa
(Nikon D3100)

CHILLI HOTTIIndia, Goa
(Nikon D3100)

CHILDS PLAYIndia, Goa
(nikon D3100)

BRIGHT EYESIndia, Goa
(Nikon D3100)

BLESSED BEGGARIndia, Goa
(Nikon D3100)

BEST FRIENDSIndia, Goa (Anjuna Beach)

Back Street MarketIndia, Goa
(Nikon D3100)

Mother & BabyIndia, Goa
(Nikon D3100)

Baby In BasketIndia, Goa
(Nikon D3100)

Anjuna MarketIndia, Goa
(Nikon D3100)

Anjuna Beach
Taken in India, Goa
(Nikon D3100)

ALL ALONETaken in India, Goa
(Nikon D3100)